Činnost

Z naší činnosti

Ani v zimě myslivci z Týna nespí

I když se zima jeví jako období klidu, pro myslivce je to období zvýšeného pracovního nasazení. Probíhá intenzivní přikrmování zvěře. I na  letošní sezónu jsme si  připravili dostatek krmiva. Vrcholí také doba odlovu zvěře. Jelikož se v letošním roce projevil celorepublikový razantní pokles drobné zvěře, upustili jsme od lovu zajíců. Naopak jsme zakoupili deset kusů zajíců na takzvané oživení krve. Důvodem je situace kdy počet ks zvěře poklesne natolik, že vlastně dochází k příbuzenské plemenitbě mezi zajíci a následně k degeneraci a zhoršování zdravotního stavu zvěře. Od vysazení nové krve v naší honitbě si slibujeme zlepšení zdravotního stavu a následně i množství zajíců.

Jako další opatření jsme provedli výstavbu dvou umělých nor ke snadnějšímu tlumení lišek.V této činnosti chceme pokračovat i v příštím roce.

Na dušičky jsme pokračovali v zavedené tradici, položili jsme větvičku a zapálili svíčku na hrobech našich bývalých mysliveckých kamarádů, tímto jsme uctili jejich památku a zavzpomínali na s nimi prožité chvíle.

I v tomto roce pokračuje činnost kroužku mladých přátel přírody se zaměřením na myslivost. V létě se vybraní zástupci opět zúčastnili soutěže o Zlatou srnčí trofej, kde dosáhli umístění na předních místech. Děti mimo jinou činnost zaměřenou na poznávání a ochranu přírody vyrobily budky pro drobné ptactvo, které jsme  rozvěsili v lokalitě za humny. U myslivecké chaty proběhne zdobení vánočního stromku pro zvěř.

Dne 20. ledna 2012 uspořádáme již desátý tradiční Myslivecký ples, na který Vás tímto srdečně zveme. Bude zajištěna myslivecká kuchyně a bohatá tombola.

Závěrem bych Vám chtěl za celé myslivecké sdružení popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů v nadcházejícím roce 2012.