Povinnosti

Zvěř a zima

zvěř a zimaNejdůležitější povinností každého myslivce

je zabezpečit v  nadcházejícím zimním období dostatek krmiva pro zvěř. Srnčí budeme jako každým rokem krmit obilovinami – ovsem a ječmenem, sušenou vojtěškou. Bažantí zvěř – krmíme pšenicí. Zajíce krmíme topinamburami a krmnou řepou a kvalitním senem.