Obnovení bažantí populace

Vypouštění bažantích kuřatJiž od pradávna měli hrabaví ptáci v životě člověka velmi významnou úlohu, když se hlavně uplatňovali při obživě lidí. Dnes stav bažantí populace v naší honitbě není uspokojivý. Sám si kladu tuto otázku, ale těžko se mi na ni hledá uspokojivá odpověď.
Proto se členové našeho mysliveckého sdružení rozhodli, pro oživení chovu této zvěře. Vyzkoušeli jsme odchov bažantích kuřat pod kvočnami a po prvních zkušenostech se zdá, že tento způsob by mohl vést ke stabilizovanému chovu nové bažantí populace. Je to však stálá nekončící práce odchovu drobné zvěře a zkoušení stále nových možností. V příštím roce, chceme opět pomocí kvoček chov realizovat.

Marek Sazima

Sdílejte přes sociální linky:

    Komentáře nejsou povoleny.