Podávání antiparazitálního léčiva

krmeniKondice volně žijící zvěře se každoročně mění a stejně tak vyjdou i výsledky jejich parazitárního vyšetření. Po vyšetření zvěře za rok minulý bylo rozhodnuto, že v naší honitbě bude podáno antiparazitní krmivo a to v termínu 14. 2. 2015.

Pro zdárný průběh léčby, je třeba předložit krmivo současně ve všech krmných zařízeních a aplikovat tak, aby byl znemožněn přístup ke krmivu černé zvěři.

SVS-antiparazitární ošetření 2015

 

Sdílejte přes sociální linky:

  Ples 2015

  Myslivecké sdružení PODHRADÍples

  Vás zve na tradiční myslivecký ples pořádaný v pátek

  16. ledna 2015

  Múžete se těšit na tradišní myslivecký ples spojený s ochutnávkou zvěřinových jídel a bohatou tombolou. K tanci a poslechu vám bude hrát skupina SUNSET.

  Sdílejte přes sociální linky:

   Povinnost plošného monitoringu parazitóz u spárkaté zvěře od roku 2013

   srnec 2V roce 2013 byl zahájen odběr vzorků trusu od spárkaté zvěře, který je povinný a vychází z kódu EpJ200 a Přílohy 7 v MKZ 2013.

   Vzorky k laboratornímu vyšetření jsou přednostně odebírány od ulovené nebo uhynulé zvěře, kdy se odebere vzorek trusu z konečníku. V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. To znamená, že honitba, která má tři katastrální území odebere tři vzorky, honitba, která má pět katastrálních území odebere pět vzorků. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán po domluvě uživatelů honiteb, uživatelem honitby, která se rozkládá na největší části tohoto katastrálního území.  Více zde

   Metodické pokyny ke stažení (PDF)

   Sdílejte přes sociální linky:

    Obnovení bažantí populace

    Vypouštění bažantích kuřatJiž od pradávna měli hrabaví ptáci v životě člověka velmi významnou úlohu, když se hlavně uplatňovali při obživě lidí. Dnes stav bažantí populace v naší honitbě není uspokojivý. Sám si kladu tuto otázku, ale těžko se mi na ni hledá uspokojivá odpověď.
    Proto se členové našeho mysliveckého sdružení rozhodli, pro oživení chovu této zvěře. Vyzkoušeli jsme odchov bažantích kuřat pod kvočnami a po prvních zkušenostech se zdá, že tento způsob by mohl vést ke stabilizovanému chovu nové bažantí populace. Je to však stálá nekončící práce odchovu drobné zvěře a zkoušení stále nových možností. V příštím roce, chceme opět pomocí kvoček chov realizovat.

    Marek Sazima

    Sdílejte přes sociální linky: