Ples 2015

Myslivecké sdružení PODHRADÍples

Vás zve na tradiční myslivecký ples pořádaný v pátek

16. ledna 2015

Múžete se těšit na tradišní myslivecký ples spojený s ochutnávkou zvěřinových jídel a bohatou tombolou. K tanci a poslechu vám bude hrát skupina SUNSET.

Sdílejte přes sociální linky:

  Povinnost plošného monitoringu parazitóz u spárkaté zvěře od roku 2013

  srnec 2V roce 2013 byl zahájen odběr vzorků trusu od spárkaté zvěře, který je povinný a vychází z kódu EpJ200 a Přílohy 7 v MKZ 2013.

  Vzorky k laboratornímu vyšetření jsou přednostně odebírány od ulovené nebo uhynulé zvěře, kdy se odebere vzorek trusu z konečníku. V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. To znamená, že honitba, která má tři katastrální území odebere tři vzorky, honitba, která má pět katastrálních území odebere pět vzorků. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán po domluvě uživatelů honiteb, uživatelem honitby, která se rozkládá na největší části tohoto katastrálního území.  Více zde

  Metodické pokyny ke stažení (PDF)

  Sdílejte přes sociální linky:

   Obnovení bažantí populace

   Vypouštění bažantích kuřatJiž od pradávna měli hrabaví ptáci v životě člověka velmi významnou úlohu, když se hlavně uplatňovali při obživě lidí. Dnes stav bažantí populace v naší honitbě není uspokojivý. Sám si kladu tuto otázku, ale těžko se mi na ni hledá uspokojivá odpověď.
   Proto se členové našeho mysliveckého sdružení rozhodli, pro oživení chovu této zvěře. Vyzkoušeli jsme odchov bažantích kuřat pod kvočnami a po prvních zkušenostech se zdá, že tento způsob by mohl vést ke stabilizovanému chovu nové bažantí populace. Je to však stálá nekončící práce odchovu drobné zvěře a zkoušení stále nových možností. V příštím roce, chceme opět pomocí kvoček chov realizovat.

   Marek Sazima

   Sdílejte přes sociální linky:

    Myslivost, jako kulturní památka

    Vážení myslivci

    zadařila se velká věc, Česká Republika je úplně první zemí NA CELÉM SVĚTĚ, kde MYSLIVOST dosáhla takového kulturního uznání, že byla po právu zapsána na seznam národních kulturních památek. Zápis vypadal slibně již od podzimu vhledem ke kvalitě dokumentace a vhledem k pozitivním expertním posudkům a kladnému stanovisku Národní rady pro lidovou kulturu. Avšak z důvodu změny na postu ministra kultury ČR, nová ministryně kultury podepsala dokument o zápisu Myslivosti na Národní seznam nemateriálních kulturních statků ČR teprve nedávno. Jisté je, že z tohoto počinu budou těžit celé další generace myslivců a kulturní rozměr Myslivosti je nyní nezpochybnitelným argumentem vůči podjatému osočování ze strany ochranářů přírody i zvířat.

    Tento historický úspěch je o to cennější, že zásadní zásluhu na tom mají právě naši členové Klubu sokolníků ČMMJ, kteří jediní měli neocenitelné zkušenosti a know-how díky předchozí nominaci Sokolnictví. Vůbec největší zásluhu má Mgr. Marcela Medková, která celou nominaci Myslivosti pečlivě zpracovávala a podle vrtošivých požadavků kulturních expertů průběžně doplňovala. Velkou zásluhu má také Ing. Petr Zvolánek, bez jehož kontaktů a (leckdy až sebevražedné) osobní angažovanosti by nominace přes byrokratickou mašinérii neprošla. Je neuvěřitelné, že tito 2 členové našeho malého klubu 500 lidí v rámci stotisícové ČMMJ odvedli tolik odborné práce. Samozřejmě má na úspěchu lví podíl také jednatel ČMMJ Dr. Jaroslav Kostečka, který nominaci prezentoval v červnu 2011 a vrchní ředitel MZe Dr. Martin Žižka, jehož rezort je garantem obou kulturních památek Myslivosti i Sokolnictví.

    Bohumil Vašinka

    Víc informací zde

     

    Sdílejte přes sociální linky: